AKTUALNE NABORY

UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA CERTYFIKOWANE SZKOLENIA Z OBSZARU: ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, DIGITAL MARKETING ORAZ IT

Zapraszamy do uczestnictwa w certyfikowanych szkoleniach realizowanych w ramach projektu Students’ POWER:
 

 • obszar IT: „Programowanie w języku Python” , "Administrator Baz Danych"
 • obszar digital marketing: „Google Ads i Ads Pro” i „Social Media Marketing”
 • obszar zarządzania projektami: „AgilePM® Foundation”, „M_o_R ® (Management of Risk)”, „Lean Change Management™”

UWAGA: można zgłosić się na jedno wybrane szkolenie.

Więcej informacji na temat kursów oraz harmonogram spotkań znajdziesz poniżej.

Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Jeśli jesteś na którymś z 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych (licencjackich lub magisterskich) – zgłoś się wypełniając formularz.

Jesteś absolwentką/absolwentem UŁ lub dopiero rozpoczynasz przygodę z Uczelnią? Nie możemy zakwalifikować Cię do Students' POWER, ale chętnie zobaczymy się z Tobą na naszych pozostałych szkoleniach. Naszą ofertę sprawdzisz TUTAJ.

WZORY DOKUMENTÓW

W tej części możesz zapoznać się z kompletem dokumentów projektowych:

 • regulaminem projektu,
 • umową (4 odrębne wersje dla poszczególnych ścieżek szkoleniowych),
 • formularzem danych osobowych,
 • oświadczeniem uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych.

WAŻNE INFORMACJE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” do Zadania 10 - Warsztaty podnoszące kompetencje studentów UŁ - moduł podnoszenia kompetencji.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, po zakończeniu rekrutacji dane osobowe osób które:
  1. nie zakwalifikowały się na warsztaty są usuwane w terminie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
  2. zostały zakwalifikowane na warsztaty są przenoszone do systemu SL.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

Kontakt

AK

Jesteś absolwentką/absolwentem UŁ lub dopiero rozpoczynasz przygodę z Uczelnią? Nie możemy zakwalifikować Cię do Students' POWER, ale chętnie zobaczymy się z Tobą na naszych pozostałych inicjatywach. Jest w czym wybierać! Znajdź ofertę pracy pasującą do Ciebie, skorzystaj z skrojonych na miarę szkoleń lub spotkaj się z naszym doradcą zawodowym by przedyskutować swoje dalsze kroki ku budowaniu swojej kariery.

AK

Może masz do mnie jakieś pytanie dotyczące modułu szkoleniowego? Napisz do mnie TUTAJ.

Alicja Kucharska, specjalista ds. projektów

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Żeby wziąć udział w projekcie musisz przejść przez kilka kroków:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wybór 1 z 4 dostępnych ścieżek szkoleniowych (przycisk Zapisz się na szkolenia dostępny pod każdą z 4 ścieżek).
 2. Wypełnienie formularza danych osobowych (otrzymasz go mailem, jeśli spełnisz warunki uczestnictwa w projekcie).
 3. Wypełnienie dokumentacji projektowej (umowę i załączniki otrzymasz mailem - wydrukuj je, wypełnij i zabierz ze sobą na szkolenie).
 4. Udział w szkoleniu.

Uwaga: w przypadku wyboru ścieżki 1. (Excel lub angielski + 2 z 4 szkoleń miękkich) po kroku 1. wypełnisz test, określający poziom Twoich umiejętności.

Aktualnie w ramach projektu możesz skorzystać zarówno ze stażu, jak i z wybranego szkolenia - udział w jednej formie wsparcia nie wyklucza uczestnictwa w drugiej. Natomiast konieczne jest osobne zgłoszenie i przesłanie formularza oraz dostarczenie innych dokumentów, o których zostaniesz poinformowany drogą mailową.

Kierunki studiów dotyczą wyłącznie staży, realizowanych w ramach Students' POWER. Jeśli chcesz skorzystać ze szkoleń, Twój kierunek nie ma znaczenia. Wystarczy, że studiujesz na jednym z 4 ostatnich semestrów na Uniwersytecie Łódzkim:

 1. w przypadku studiów I stopnia - drugim lub trzecim roku studiów licencjackich,
 2. w przypadku studiów II stopnia - pierwszym lub drugim roku studiów magisterskich,
 3. w przypadku jednolitych studiów magisterskich - czwartym lub piątym roku;

Pamiętaj, żeby wypełnić formularz zgłoszeniowy (przycisk Zapisz się na szkolenia dostępny pod każdą z 4 ścieżek).

Każda osoba uczestnicząca w projekcie może wybrać jedną ścieżkę szkoleniową. Nie możesz uczestniczyć w kilku ścieżkach szkoleniowych jednocześnie. Na stronie zamieściliśmy szczegółowe opisy poszczególnych ścieżek, które pomogą Ci w dokonaniu wyboru.

Uwaga: jeśli nie uda Ci się zakwalifikować na daną ścieżkę szkoleniową (np. z powodu osiągnięcia limitu miejsc), w dalszym ciągu możesz aplikować na jedną z pozostałych ścieżek (o ile są na niej jeszcze wolne miejsca).

Nie. W 1. ścieżce szkoleń decydujesz się albo na udział w kursie Business English - konwersacje albo w kursie Praktyczny Excel. Dodatkowo, zobowiązujesz się do udziału w 2 z 4 szkoleń z zakresu kompetencji miękkich (Skuteczna komunikacja, Zarządzanie czasem, Kompetencje cyfrowe i Twórcze działanie i rozwiązywanie problemów).

Nie możesz zapisać się na pojedyncze szkolenie - zgłaszasz się na cały pakiet (kurs + 2 z 4 szkoleń do wyboru).

Bierzemy pod uwagę:

 1. poprawność zgłoszeń - po tym, jak wypełnisz formularz, sprawdzimy czy spełniasz warunki uczestnictwa. Weźmiemy pod uwagę to, czy studiujesz na jednym z czterech ostatnich semestrów na Uniwersytecie Łódzkim oraz to, czy brałaś/brałeś już udział w którejś ze ścieżek szkoleniowych w ramach programu.
 2. kolejność zgłoszeń - jeśli spełnisz warunki udziału w projekcie, otrzymasz możliwość zapisu na interesującą Cię ścieżkę szkoleniową. Ponieważ każde ze szkoleń dysponuje określoną pulą miejsc, obowiązuje zasada "Kto pierwszy, ten lepszy".
 3. w przypadku 1. ścieżki szkoleniowej (Excel lub angielski + 2 z 4 szkoleń miękkich) dodatkowo bierzemy pod uwagę wynik testu kwalifikacyjnego. W przypadku takiej samej ilości punktów w teście kwalifikacyjnym, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie. Szkolenia realizowane w ramach projektu Students' POWER są skierowane wyłącznie do studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy studiują na jednym z 4 ostatnich semestrów studiów licencjackich lub magisterskich. Jeśli nie spełniasz tego warunku, zapraszamy do skorzystania z propozycji otwartych szkoleń Biura Karier UŁ. Szczegóły naszej oferty znajdziesz W TYM MIEJSCU.

Mamy nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie możesz pojawić się na szkoleniu, musisz przestrzegać limitu nieobecności:

 1. Dla ścieżki 1. - maksymalnie 3 nieobecności. Możesz wykorzystać je na zajęciach z Excela lub angielskiego, ale nie na szkoleniach miękkich (musisz pojawić się na obu częściach* każdego z dwóch wybranych przez Ciebie szkoleń miękkich),
 2. Dla ścieżki 2. - maksymalnie 1 nieobecność,
 3. Dla ścieżki 3. - maksymalnie 1 nieobecność (przy czym nie możesz wykorzystać jej na ostatnich zajęciach),
 4. Dla ścieżki 4. - maksymalnie 1 nieobecność;

Uwaga: będziemy blokować możliwość uczestnictwa w szkoleniach osobom, które nie pojawią się na zajęciach bez przesłania nam wcześniejszej informacji. Nie przewidujemy możliwości odrabiania zajęć w innym terminie. Możesz wypisać się z kursu najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem (jeśli zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek, daj nam znać nie później niż w środę).

* dotyczy szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej - w wersji online każde szkolenie jest podzielone na cztery 4-godzinne spotkania

Projekt Students' POWER jest dedykowany przede wszystkim studentom, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Jeśli już pracujesz, nadal możesz się zgłosić. Pamiętaj jednak o tym, żeby dostosować swój grafik zajęć do harmonogramu projektu. Jeśli wiesz, że będzie to niemożliwe - zostaw miejsce dla kogoś, kto będzie mógł w pełni skorzystać z projektu.

Tak. Musisz jednak spełnić kryterium frekwencji dla każdej ze ścieżek:

 1. Dla ścieżki 1. - maksymalnie 3 nieobecności. Możesz wykorzystać je na zajęciach z Excela lub angielskiego, ale nie na szkoleniach miękkich (musisz pojawić się na obu częściach* każdego z dwóch wybranych przez Ciebie szkoleń miękkich),
 2. Dla ścieżki 2. - maksymalnie 1 nieobecność,
 3. Dla ścieżki 3. - maksymalnie 1 nieobecność (przy czym nie możesz wykorzystać jej na ostatnich zajęciach),
 4. Dla ścieżki 4. - maksymalnie 1 nieobecność;

* dotyczy szkoleń realizowanych w formie stacjonarnej - w wersji online każde szkolenie jest podzielone na cztery 4-godzinne spotkania

Nie. Zachęcamy do przemyślanych decyzji - w dokonaniu wyboru pomogą Ci opisy ścieżek, zamieszczone na stronie.

Szkolenia w projekcie koordynuje Alicja Kucharska. Jeśli potrzebujesz informacji formalnych albo chcesz dopytać o niejasny zapis w regulaminie, wyślij mail (alicja.kucharska@uni.lodz.pl) lub zadzwoń (42 665 53 93).

W kwestii poszczególnych szkoleń i ich tematyki możesz kontaktować się bezpośrednio z prowadzącymi je trenerami (maile znajdziesz przy opisach szkoleń).

Aby sprawdzić, czy udało Ci się zapisać na wybrane szkolenie lub dopytać o rekrutację, skontaktuj się z dowolnym pracownikiem w pokoju nr 5 (42 665 53 94). Możesz też wysłać do nas mail (szkolenia.bk@uni.lodz.pl).

Ścieżka 1. jako jedyna przewiduje testy kwalifikacyjne (w pozostałych trzech ścieżkach liczy się kolejność zgłoszeń). Test pozwoli nam ocenić poziom Twoich kompetencji językowych lub stopień znajomości programu MS Excel (w zależności od szkolenia, które wybierzesz).

Uwaga: wypełnienie testu nie jest gwarancją zakwalifikowania na kurs. Zaprosimy na niego osoby, których wyniki będą najbardziej wpisywać się w profil grupy.

Projekt przewiduje 4 ścieżki szkoleniowe. Dla każdej z nich przygotowaliśmy oddzielną umowę uczestnictwa. Podpisujesz tylko jedną wersję umowy! Jeśli zakwalifikujesz się do udziału w projekcie, na pierwsze spotkanie przynosisz ze sobą komplet wydrukowanych i podpisanych dokumentów (x2) - w tym umowę, dotyczącą wybranej przez Ciebie ścieżki.