DORADZTWO

WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU STUDENTS' POWER PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU

Nie wiesz jak szukać pracy? Zastanawiasz się, w czym mógłbyś być naprawdę dobry? Nie jesteś pewien, czy Twoje CV spodoba się pracodawcy? A może myśl o rozmowie kwalifikacyjnej stresuje Cię tak, że masz tylko pustkę w głowie? Jeśli zadajesz sobie te pytania, warto skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym.

Umów się na indywidualne spotkanie podczas którego będziemy wspólnie odkrywać Twoje mocne strony i obszary do rozwoju, przyjrzymy się szansom na realizację Twoich pomysłów na karierę i porozmawiamy o praktycznych aspektach poszukiwania pracy. W trakcie spotkania panuje swobodna atmosfera i jest miejsce na zadawanie pytań. Wspólnie zastanowimy się, jakie kroki najbardziej przybliżą Cię do odnalezienia satysfakcjonującej pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Dla osób, biorących udział w projekcie Students' POWER - studentek i studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych, chcących uzyskać wsparcie w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a spotkaniem z doradcą zawodowym, skorzystaj z nowego serwisu rekrutacyjnego Biura Karier UŁ (bezpłatne konto stworzysz W TYM MIEJSCU). W zakładce "Spotkania" możesz sprawdzić wolne terminy konsultacji. Wsparcie dla uczestników projektu świadczy Joanna Muzal.

Załóż bezpłatne konto w nowym serwisie rekrutacyjnym Biura Karier UŁ (TUTAJ) i w zakładce „Spotkania” umów termin doradztwa zawodowego z Małgorzatą Sinior. Jeśli masz pytania dotyczące zapisania się na doradztwo, pisz na adres malgorzata.sinior@uni.lodz.pl

Uwaganie prowadzimy zapisów na doradztwo drogą mailową i telefoniczną - do skorzystania ze wsparcia niezbędne jest posiadanie konta w serwisie rekrutacyjnym. Przygotowaliśmy krótki film, który pomoże Ci odnaleźć się na platformie (ZOBACZ).

 

Jeśli chcesz zgłosić specjalne potrzeby związane z uczestnictwem w doradztwie zawodowym, koniecznie do nas napisz na biurokarier@uni.lodz.pl 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” do Zadania 12 – Rozwój wysokiej jakości usług Biura Karier UŁ – moduł programów stażowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza  68, 90-136 Łódź.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, po zakończeniu rekrutacji dane osobowe osób które:
  1. nie zakwalifikowały się na staż są usuwane w terminie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
  2. zostały zakwalifikowane na staż są przenoszone do systemu SL.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z  Uniwersytetem.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

WZORY DOKUMENTÓW

Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.

POZNAJ NASZĄ EKSPERTKĘ

MAŁGORZATA SINIOR

Doradczyni zawodowa

Od ponad 15 lat z pasją wspieram klientów na każdym etapie kariery zawodowej, inspiruję do rozwoju osobistego i zawodowego, pomagam osobom doświadczającym stresu. Prowadzę szkolenia i indywidualne konsultacje z obszaru kompetencji miękkich i doradztwa zawodowego/coachingu kariery.