Akademia Liderów Województwa Łódzkiego

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w trzeciej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza do udziału w trzeciej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.Celem Akademii jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służące przygotowaniu uczestników projektu do pełnienia funkcji liderów, w szczególności w społecznościach lokalnych i organizacjach pozarządowych.Projekt ma charakter bezpłatny. 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby w przedziale wiekowym 18 - 30 lat zamieszkujące województwo łódzkie w szczególności: młodzi radni, studenci, uczniowie, członkowie młodzieżowych rad jst oraz osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie elektronicznie i potrwa do 7 lutego 2023 r.

Więcej informacji na stronie: O Akademii - Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (nist.gov.pl)

Ulotka