AKADEMIA KOMPETENCJI

Godło Polski
AKADEMIA KOMPETENCJI

AKADEMIA KOMPETENCJI

WEŹ UDZIAŁ W CYKLU BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRAKTYKÓW BIZNESU!

Akademia Kompetencji to cykl bezpłatnych warsztatów prowadzony przez praktyków biznesu, profesjonalistów oraz firmy szkoleniowe. Po raz kolejny wspieramy studentów w zdobywaniu kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, tym razem w hybrydowej formie.

Nasi Partnerzy dzielą się wiedzą i doświadczeniami w atrakcyjnej formule. Podczas Akademii Kompetencji kładziemy nacisk przede wszystkim na warsztaty i szkolenia - tę formę wskazaliście jako najbardziej pożądaną w badaniu potrzeb szkoleniowych.

Dla studentów

Informacje

Tegoroczna edycja Akademii Kompetencji odbywa się w terminie 13-24 marca. Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godzinie 10.00.

Zajęcia trwają maksymalnie do 4 godzin.

Spotkania stacjonarne odbywają się w Biurze Karier UŁ (ul. Lumumby 14) oraz Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 32 - sala 102). Warsztaty online - w aplikacji MS Teams.

Szczegółowe informacje znajdziesz w opisach poszczególnych szkoleń.

Wątpliwości? Sprawdź najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znalazłaś/-eś odpowiedzi napisz na: szkolenia.bk@uni.lodz.pl

Lista i opisy szkoleń poniżej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Co warto wiedzieć?

Start zapisów na Akademię Kompetencji 2023: 22 lutego (środa).

Rekrutacja odbywa się w oparciu o Portal Rozwoju Kariery. Aby wysłać zgłoszenie, niezbędne jest posiadanie konta w portalu.

Uwaga: przycisk "zapisz się" będzie widoczny dopiero wtedy, gdy uzupełnisz swój adres e-mail w sekcji "CV" w portalu. Jeśli studiujesz na UŁ, sugerujemy wykorzystanie uczelnianego maila (w domenie edu.uni.lodz.pl).

System wyśle do Ciebie przypomnienie o spotkaniu dzień przed jego rozpoczęciem (ważne: znajdziesz je na swoim koncie w Portalu)/ Dlatego, jeśli rejestrujesz się na wydarzenie na mniej niż 24 godziny przed jego startem, wyślij do nas mail na: szkolenia.bk@uni.lodz.pl. Dzięki temu nie przeoczymy Twojej obecności.

Zapraszamy studentki i studentów oraz absolwentki i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego do rejestracji na szkolenia!

 1. Szkolenia w ramach Akademii Kompetencji są dedykowane dla studentów, studentek, absolwentek i absolwentów UŁ. Udział jest bezpłatny.
 2. Szkolenia odbywają się stacjonarnie (w siedzibie Biura Karier UŁ lub Bibliotece UŁ) lub online (w aplikacji MS Teams).
 3. Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o 10:00 i trwają maksymalnie do 14:00.
 4. Możesz wziąć udział w dowolnej liczbie szkoleń.
 5. W przypadku, gdy nie możesz wziąć udziału w szkoleniu, wyrejestruj się ze spotkania w Portalu Rozwoju Kariery przed zajęciami. Prosimy też o mail z informacją o rezygnacji z udziału na szkolenia.bk@uni.lodz.pl. W przeciwnej sytuacji Twoją nieobecność traktujemy jako nieusprawiedliwioną.
 6. Po zakończeniu wydarzenia wyślemy zaświadczenia, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest udział we wszystkich szkoleniach, na jakie się zapiszesz. Zaświadczenia otrzymają także osoby z usprawiedliwionymi nieobecnościami. Wprowadziliśmy tę zasadę kilka edycji temu ze względu na fakt, że około 30% zapisanych osób nie informuje nas wcześniej o nieobecności - a to przekłada się na trudności organizacyjne. Zwłaszcza w sytuacji, w której dysponujemy listą rezerwową na dane szkolenie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w Akademii Kompetencji:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ; e-mail: iod@uni.lodz.pl
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Akademia Kompetencji”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane tj. organizacji i przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Akademia Kompetencji”,
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
 5. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu, a następnie uczestnictwa w Programie.

 


Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

PARTNERZY WYDARZENIA

skamex
+DIVISION
procter gamble
medme
mccormick
next good thing
ABW
Grupa SET
Corning
barry callebaut
AW
adaptive
capita
EY
vistex
infosys
krotoski
lsi
bsh
philips
signify
pwc

LISTA SZKOLEŃ

Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godzinie 10.00.

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14).

Zapraszamy w poniedziałek, 13 marca, w godzinach 10.00-14.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie online, w oparciu o platformę MS Teams.

Zapraszamy w poniedziałek, 13 marca, w godzinach 10.00-12.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w w sali 102 Biblioteki UŁ (ul. Matejki 32).

Zapraszamy we wtorek, 14 marca, w godzinach 10.00-13.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie online, w oparciu o platformę MS Teams.

Zapraszamy we wtorek, 14 marca, w godzinach 10.00-14.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14).

Zapraszamy w środę, 15 marca, w godzinach 10.00-13.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w sali 102 Biblioteki UŁ (ul. Matejki 32).

Zapraszamy w środę, 15 marca, w godzinach 10.00-12.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14).

Zapraszamy w czwartek, 16 marca, w godzinach 10.00-14.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie online, w oparciu o platformę MS Teams.

Zapraszamy w czwartek, 16 marca, w godzinach 10.00-12.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w sali 102 Biblioteki UŁ (ul. Matejki 32).

Zapraszamy w piątek, 17 marca, w godzinach 10.00-14.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14).

Zapraszamy w piątek, 17 marca, w godzinach 10.00-13.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie online, w oparciu o platformę MS Teams.

Zapraszamy w piątek, 17 marca, w godzinach 10.00-14.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14).

Zapraszamy w poniedziałek, 20 marca, w godzinach 10.00-12.00. 

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie online, w oparciu o platformę MS Teams.

Zapraszamy w poniedziałek, 20 marca, w godzinach 10.00-12.00. 

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w sali 102 Biblioteki UŁ (ul. Matejki 32).

Zapraszamy we wtorek, 21 marca, w godzinach 10.00-12.15. 

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

The workshop will be held online on MS Teams.

We invite you to join on 21st March, 10.00-11.30 AM.

A description of the training, information about the Partner and a link to registration can be found on the Career Development Portal (from February 22).

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14).

Zapraszamy w środę 22 marca, w godzinach 10.00-14.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w sali 102 Biblioteki UŁ (ul. Matejki 32).

Zapraszamy w środę, 22 marca, w godzinach 10.00-13.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14).

Zapraszamy w czwartek, 23 marca, w godzinach 10.00-14.00.

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

The workshop will be held online on MS Teams.

We invite you to join on 23rd March, 10.00 AM-01.30 PM.

A description of the training, information about the Partner and a link to registration can be found on the Career Development Portal (from February 22).

 

Warsztaty odbędą się w formie online, w oparciu o platformę MS Teams.

Zapraszamy w czwartek, 23 marca, w godzinach 10.00-13.00. 

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie online, w oparciu o platformę MS Teams.

Zapraszamy w piątek, 24 marca, w godzinach 10.00-12.00. 

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie online, w oparciu o platformę MS Teams.

Zapraszamy w piątek, 24 marca, w godzinach 10.00-12.30. 

Opis szkolenia, informacje o Partnerze i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14).

Zapraszamy w piątek, 24 marca, w godzinach 10.00-12.00.

Opis szkolenia i link do zapisów znajdziesz w Portalu Rozwoju Kariery (od 22 lutego).

⚠ Pamiętaj o uzupełnieniu adresu email na swoim profilu w Portalu – inaczej nie będziemy mieli możliwości kontaktu!

FAQ

Sprawdź najczęściej zadawane pytania

Rejestracja na szkolenia odbywa się przez Portal Zarządzania Karierą. Żeby wziąć udział w Akademii Kompetencji potrzebujesz darmowego konta - założysz je TUTAJ.

Uwaga: przycisk "zapisz się" będzie widoczny dopiero wtedy, gdy uzupełnisz swój adres e-mail w sekcji "CV" w portalu. Jeśli studiujesz na UŁ, sugerujemy wykorzystanie uczelnianego maila (w domenie edu.uni.lodz.pl).

Rekrutacja startuje 22 lutego.

NIe ustawiamy górnego limitu. Akademia Kompetencji 2023 obejmuje 10 dni - jeśli chcesz, weź udział w każdym z nich!

Waże: pamiętaj, że warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w 100% wybranych przez Ciebie szkoleń. 

Tegoroczna edycja ma hybrydową formę. Zajęcia stacjonarne odbywają się w sali szkoleniowej Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14) lub w Bibliotece UŁ (ul. Matejki 32 - sala 102). Warsztaty online - w aplikacji MS Teams.

Wszystkie informacje znajdziesz w Portalu Zarządzania Karierą.

Zmiana planów? Choroba? Rozumiemy to. W takiej sytuacji prosimy Cię o dwa szybkie kroki:

1. Wyrejestruj się ze szkolenia w Portalu Zarządzania Karierą. Dzięki temu zwolnisz miejsce dla innych zainteresowanych osób.

2. Wyślij nam mail z informacją o nieobecności na: szkolenia.bk@uni.lodz.pl.

Dzięki temu usprawiedliwimy Twoją nieobecność, a Ty otrzymasz zaświadczenie udziału w Akademii Kompetencji (jeśli bierzesz udział w innych szkoleniach). Brak informacji o nieobecności mocno utrudnia nam pracę - w takiej sytuacji nie wystawiamy zaświadczeń, nawet jeśli weźmiesz udział w pozostałych szkoleniach.

Tak. Warunkiem jest udział we wszystkich szkoleniach, na jakie się zapiszesz (lub usprawiedliwieniu nieobecności - w FAQ znajdziesz odpowiedź na pytanie, co zrobić, kiedy nie możesz pojawić się na zajęciach).

Zaświadczenie wyślemy na Twoją skrzynkę mailową maksymalnie do końca kwietnia.

Nie. Nie mamy takiej praktyki. Dotyczy to również nieobecności w pracy lub podczas stażu Students' POWER.

Tak, warunkiem jest wcześniejsza rejestracja w Portalu Zarządzania Karierą.

Pamiętaj też, że wydarzenie jest dedykowane przede wszystkim studentom i studentkom UŁ, a jego założeniem jest wsparcie w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy.

Nie przewidujemy rejestracji zajęć. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach na żywo.

Zdecydowaną większość szkoleń prowadzą przedstawiciele firm i organizacji, którzy robią to w ramach swoich zawodowych obowiązków. Oczywiście, moglibyśmy wprowadzić opłaty za udział w szkoleniach, żeby sfinansować ich pracę w czasie wolnym. Nie zrobimy tego. Akademia Kompetencji to działanie niekomercyjne i chcemy, żeby takie pozostało. 

Szukasz popołudniowych zajęć? Zapraszamy na Studenckie Czwartki.

Dla Pracodawców

Proces

Jak wygląda proces? Krok po kroku
 


 • Zaproponuj szkolenie w ramach obszaru tematycznego. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego 2023.
 • Do 16 lutego zespół Biura dokona selekcji szkoleń spośród nadesłąnych propozycji.
 • Ustalmy szczegóły: tematy, datę.
 • My zajmiemy się: rekrutacją studentów, odpisywaniem na maile, zaświadczeniami.
 • W trakcie szkolenia krótko zaprezentuj firmę, najlepsze wrażenie niech zrobią warsztaty i praktyczne działanie. Realizacja szkoleń trwa od 13 do 24 marca 2023.

 
Oferta współpracy do pobrania: TUTAJ.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA PARTNERÓW

Co powinieneś wiedzieć?

Korzyści płynące z udziału w wydarzeniu:

 • Dotarcie do studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prezentacja firmy w środowisku akademickim
 • Zainteresowanie marką przyszłych kandydatów do pracy poprzez prowadzenie profesjonalnych warsztatów
 • Wpływ na kształtowanie kompetencji młodych ludzi

Co roku prowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych wśród studentów i studentek Uniwersytetu Łódzkiego. Tym razem największym zainteresowaniem cieszyły się następujące tematy:

 

🥇 Zarządzanie projektami (47%) 

🥈 Radzenie sobie ze stresem oraz Excel (oba po 44%) 

🥉 Zarządzanie czasem (41%) 

4️⃣ Nowoczesne metody zarządzania (Agile, Lean, SCRUM) (37%) 

5️⃣ Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (36%) 

6️⃣ Analiza danych i ich prezentacja (34%) 

7️⃣ Obsługa programów graficznych (33%) 

8️⃣ Inteligencja emocjonalna, przedsiębiorczość i własna firma, tworzenie profesjonalnego CV, marketing oraz public relations (wszystkie po 32%) 

9️⃣komunikacja i współpraca w zespole oraz Google Analytics (oba po 27%) 

1️⃣0️⃣ LinkedIn i jego możliwości (25%) 

Więcej o badaniu potrzeb szkoleniowych oraz jego wynikach W TYM MIEJSCU.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego 2023 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Oferta współpracy do pobrania: TUTAJ.

Szczegółowe warunki współpracy

 1. Szkolenia w ramach Akademii Kompetencji są dedykowane dla studentów, studentek i absolwentów i absolwentek UŁ. Udział jest bezpłatny.
 2. Szkolenia odbywają się stacjonarnie - w siedzibie Biura Karier UŁ lub Bibliotece UŁ oraz online w aplikacji Teams. NIe przewidujemy innych lokalizacji ani platform szkoleniowych.
 3. Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godzinie 10.00 i trwają maksymalnie 4 godziny.
 4. Prowadzący zajęcia są dostępni co najmniej 15 minut wcześniej w przypadku zajęć stacjonarnych i 10 minut przed rozpoczęciem warsztatów online.
 5. Tematy szkoleń proponowane przez Pracodawcę bazują na obszarach tematycznych zaproponowanych przez Biuro Karier (na podstawie ankiety potrzeb studentów).
 6. Ostatecznego wyboru Partnerów dokonuje Biuro Karier UŁ, na podstawie nadesłanych tematów szkoleń, uwzględniając: zgodność z formułą Akademii Kompetencji, stopień wypełnienia zgłoszenia i wskazaną dostępność terminów.
 7. Partnerzy mają możliwość 15-minutowej prezentacji firmy w ramach szkolenia. Czas ten wynika bezpośrednio z sugestii studentów i studentek, którzy w badaniu potrzeb szkoleniowych kładli nacisk przede wszystkim na praktyczną formę zajęć i ćwiczenia kompetencji.
 8. Przy każdym ze szkoleń Biuro Karier UŁ zapewnia wsparcie w postaci opiekuna szkolenia, który otwiera spotkanie i będzie do Państwa dyspozycji kilkanaście minut przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Firma zgadza się na przesłanie i wykorzystywanie logotypu firmy oraz opisu szkolenia w celach promocyjnych.
 10. Biuro Karier UŁ odpowiada za rekrutację i ewaluację uczestników oraz zaświadczenia.
 11. Partnerzy mają możliwość wskazania górnego limitu liczby osób, które mogą wziąć udział w zajęciach. Minimalna liczba zapisanych uczestników, przy których odbywa się szkolenie to 10 osób.

Powrót do głównej strony