DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA

Godło Polski
DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA

REALIZACJA DORADZTWA W RAMACH PROJEKTU STUDENTS' POWER ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi inicjatywami organizowanymi w Biurze Karier.

Doradztwo Zawodowe

W ramach Projektu otrzymasz indywidualne wsparcie doradcze, podczas którego poznasz aktualne trendy na rynku pracy, uzyskasz informacje na temat możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, przygotujesz profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny). Zostaniesz przygotowany do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i wejścia na rynek pracy. Spotkania doradcze prowadzone w Biurze Karier UŁ są prowadzone zgodnie z zasadami poufności i ochrony danych osobowych.

SYMULACJA ROZMOWY

Jeśli ogarnia Cię stres na samą myśl o rozmowie kwalifikacyjnej, albo masz wątpliwości jak się do takiego spotkania przygotować, skorzystaj z naszej oferty. Doradca zawodowy pomoże Ci profesjonalnie przygotować się do procesu rekrutacji i autoprezentacji, przećwiczy z Tobą rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą, a na koniec otrzymasz informacje zwrotne na swój temat.

Testy Predyspozycji

W oparciu o wyniki testów predyspozycji zdiagnozujemy Twój potencjał, cechy osobowości i mocne strony. Informacje te są niezbędne do przygotowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Pamiętaj, że praca zgodna z Twoimi predyspozycjami ma ogromne znaczenie dla poczucia satysfakcji z życia. Poza tym, pracodawcy wolą zatrudniać ludzi z pasją, którzy wiedzą do jakiego celu dążą.

ROZWÓJ KOMPETENCJI

Udział w Projekcie nie tylko pozwoli Ci zbilansować poziom swoich kompetencji, ale jednocześnie rozwinąć te z kompetencji, które są niezbędne i obecnie oczekiwane przez pracodawców. Na koniec spotkania z doradcą otrzymasz raport, a w nim wskazówki do dalszego rozwoju i pracy nad sobą.

Pani Małgorzata bardzo pomogła mi w poszukiwaniu mojej ścieżki kariery podczas spotkania, dotyczącego doradztwa zawodowego. Dzięki otrzymanym wskazówkom i radom poznałam wiele perspektyw rozwoju oraz otworzyłam się na nowe możliwości, których wcześniej nie brałam pod uwagę. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na doradztwo i polecam współpracę z Panią Małgorzatą każdemu, kto ma problem ze znalezieniem swojej dalszej drogi.

Magdalena Ulanowska – studentka biotechnologii medycznej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska #UniLodz

MASZ PYTANIA? CHĘTNIE POMOGĘ

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ:

Małgorzata Sinior - Jestem psychologiem, doradcą zawodowym, coachem kariery, trenerem umiejętności psychospołecznych. Absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego,  Szkoły Trenerów Biznesu oraz Szkoły Coachów Akademii SET. Od ponad 10 lat z pasją wspieram klientów w ich rozwoju osobistym i zawodowym na różnych etapach kariery, prowadząc szkolenia i indywidualne konsultacje z obszaru kompetencji miękkich i doradztwa zawodowego, m.in. z zakresu planowania kariery zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy, wyznaczania celów i motywacji, radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym itp. Posiadam także doświadczenie w realizacji coachingu kariery i mentoringu, a  przy realizacji szkoleń współpracowałam z instytucjami publicznymi, oświatą, opieką społeczną, służbą więzienną, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, etc. Obecnie pracuję jako doradca zawodowy w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie wspieram studentów i absolwentów w budowaniu ścieżki kariery.

Szczerze polecam doradztwo zawodowe z Panią Małgorzatą Sinior! Jest to właściwa osoba na właściwym miejscu - prowadzi profesjonalne doradztwo zawodowe, które pomogło mi w zaplanowaniu swojej ścieżki kariery. Współpraca z Panią Małgorzatą, jej cenne wskazówki w poprawie CV i określeniu celu zawodowego zaowocowały nie tylko zaproszeniami na rozmowy rekrutacyjne do międzynarodowych firm, ale również moim uczestnictwem w tegorocznym Projekcie Mentorskim Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Jeżeli jeszcze się wahasz - nie trać czasu, tylko zapisz się już teraz! A Pani Małgorzacie serdecznie dziękuję za poświęcony czas, było warto! 🙂

Aleksandra Graczyk – studentka logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny #UniLodz

INFORMACJE

Co powinieneś wiedzieć?

Wizytę umówisz tutaj.

WZORY DOKUMENTÓW

Przed przystąpieniem do projektu poznaj zasady uczestnictwa. Poniżej znajdziesz m.in. regulamin projektu, wzór umowy oraz wzór oświadczenia uczestnika.

Pani Małgorzata bardzo pomogła mi w doprecyzowaniu mojego CV. Podczas konsultacji wnikliwie przyjrzała się mojemu dotychczasowemu CV i udzieliła kluczowych rad aby wyglądało ono bardziej profesjonalnie. Pani Małgorzata pomogła mi uwydatnić moje mocne strony i umiejętności. Atmosfera podczas spotkania jest przyjazna, a prowadząca nastawiona na pomoc. Serdecznie polecam skontaktować się z Panią Małgorzatą każdemu kto nie jest pewny czy jego obecne CV jest wystarczające. Ja z pewnością jeszcze nie raz skorzystam z jej pomocy.

Bianka Rumińska – studentka logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologiczny #UniLodz

O PROJEKCIE

Projekt współfinansowany z programu PO WER 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-Z092/17-00 z dnia 28.06.2018r.


W ramach Projektu Biuro Karier UŁ realizuje zadanie 13 – Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK działające w strukturze UŁ, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy oraz wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.

Bezpłatne doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji – badanie mocnych stron, predyspozycji zawodowych.

10 502 836,10 zł


(w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 8 851 790,27 zł, dofinansowanie ze środków dotacji celowej 1 335 957,83 zł, wkład własny UŁ 315 088,00 zł).

  • Profesjonalne przygotowanie studentów UŁ do wejścia na rynek pracy poprzez zapewnienie zindywidualizowanego doradztwa zawodowego
  • Skrócenie okresu poszukiwania zatrudnienia przez studentów i ich aktywizacja zawodowa
  • Zwiększenie udziału Biura Karier UŁ w poprawie jakości praktycznych elementów kształcenia
  • Wzmocnienie potencjału Biura Karier UŁ

Powrót na główną stronę