MONITOROWANIE KARIER ABSOLWENTÓW

Godło Polski
MONITOROWANIE KARIER ABSOLWENTÓW

O MONITOROWANIU KARIER ABSOLWENTÓW

BADANIE KARIER ABSOLWENTÓW MA SWOJĄ HISTORIĘ

Prawdopodobnie po raz pierwszy koncepcję badania karier absolwentów szkół wyższych w Polsce podjął A.B. Dobrowolski w 1923 r. Autor za cel badań stawiał dostosowanie kształcenia do potrzeb ówczesnego rynku pracy, zaś podstawowe pytanie badawcze - jakże aktualne również w dzisiejszych czasach - brzmieć miało:

Czy wychowańcy szkół wyższych naprawdę otrzymali wykształcenie
mniej więcej podobne do tego, co naprawdę na swych stanowiskach robią?

PAŁASZ L., 2004, Kształcenie oraz losy absolwentów, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WŚRÓD PIONIERÓW

BADANIE KARIER ABSOLWENTÓW #UNILODZ

Po II wojnie światowej poszukiwania sposobów samodoskonalenia się szkolnictwa wyższego podjął i rozbudował Jan Szczepański, trzeci rektor Uniwersytetu Łódzkiego, który to prowadził także Pracownię Badań nad Szkolnictwem Wyższym przy UŁ. 

Obecnie staramy się kontynuować tę długą tradycję autorefleksji uniwersytetów. Celem naszych badań jest poznanie opinii absolwentów na temat programu ukończonych studiów i uzyskanie informacji dotyczących ich aktualnej sytuacji zawodowej. Wyniki badania prezentowane są władzom uczelni, dzięki czemu mają realny wpływ na kształt oferty dydaktycznej UŁ.

KONTYNUACJA PO DZIŚ DZIEŃ

Informacje o naszych absolwentach i ich opinie stanowią dla nas bezcenne źródło wiedzy. Nie tylko kontynuujemy, ale też poszerzamy i aktualizujemy własne badania karier absolwentów, choć obecnie uczelnie wyższe nie mają takiego obowiązku. Istnieje bowiem Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, z którego wyników chętnie korzystamy. Niemniej w naszych badaniach sięgamy głębiej. Z tego względu nie tylko dostosowujemy ofertę naszej uczelni, ale także aktualizujemy prowadzone przez nas badanie. W roku 2022, mając na celu uspójnianie metodologii, dodaliśmy nowe pytania, zmieniona została kafeteria pozostałych pytań oraz czas prowadzenia całego badania. 

Weź Udział W Badaniu

Weź udział w badaniu karier absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego!

Ponieważ badamy kariery już po zakończeniu studiów, możemy kontaktować się wyłącznie z osobami, które wyraziły na to zgodę.


Kończąc studia na UŁ - studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym - możesz wyrazić zgodę na udział w badaniu na elektronicznej karcie obiegowej (e-obiegówce w portalu USOS).


  • Zapytamy także o przystąpienie do Klubu Absolwenta UŁ oraz adres email do kontaktu z Tobą.
  • Opinia naszych absolwentów jest dla Uczelni bezcennym źródłem informacji.
  • Adres email do kontaktu z Tobą musi być adresem innym, niż ten uczelniany. Prosimy o email prywatny, a nie ten w domenie edu.uni.lodz.pl. Ten nie będzie działać jak skończysz studia!
  • Droga Studentko i drogi Studencie, prosimy Cię pamiętaj o zgodzie na udział w badaniach karier absolwentów!

SZCZEGÓŁY

Co powinieneś wiedzieć?

Uniwersytet Łódzki za pośrednictwem zespołu Biura Karier od 2013 r. prowadzi cyklicznie monitorowanie karier absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Do roku 2021 było ono realizowane metodą panelową. Kryła się za tym idea uchwycenia - poprzez badanie tej samej grupy na przestrzeni kilku lat - dynamiki zmian w przebiegu losów osób kończących studia. Badanie odbywało się w trzech turach:
1.    po roku,
2.    po trzech latach,
3.    i po pięciu latach od ukończenia studiów.

Za moment zakończenia edukacji uznaje się tutaj rok akademicki, w którym złożono ostatni egzamin przed obroną pracy dyplomowej.

Obecnie, od roku 2022, zrezygnowaliśmy z dwóch ostatnich tur, skupiając się na informacjach udzielanych przez absolwentów w rok po ukończeniu studiów. Dzięki tej zmianie osiągnęliśmy większą spójność metodologiczną.
Kończąc studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym studenci mogą wyrazić zgodę na udział w badaniu na karcie obiegowej. Opinia naszych absolwentów jest dla Uczelni bezcennym źródłem informacji.
 

Celem naszego badania jest poznanie opinii absolwentów na temat programu ukończonych studiów i uzyskanie informacji dotyczącej ich aktualnej sytuacji zawodowej. Wyniki badania prezentowane są władzom uczelni, dzięki czemu mają realny wpływ na kształt oferty dydaktycznej UŁ. 


Dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego przygotowujemy szczegółowe raporty do użytku wewnętrznego. Poza dostosowywaniem jednostek UŁ do zmieniającej się sytuacji w świecie naukowym i rynku pracy, służą one przede wszystkim do celów akredytacyjnych podczas wizyt PKA na wydziałach naszej uczelni.
 

Podstawę prawną monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego stanowią następujące akty

  • Zarządzenie Rektora UŁ nr 124 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 22.06.2022 r.

Powrót na główną stronę