Design Thinking w praktyce - szukamy osób do wywiadów

Aktualnie realizujemy dodatkową (ostatnią) edycję kursu Design Thinking w ramach projektu Students' POWER. To podejście, które pozwala projektować produkty i usługi, stawiając w centrum uwagi potrzeby użytkownika. I właśnie o potrzebach, dotyczących studiowania i oferty rozwojowej na UŁ, chcemy porozmawiać z Wami.

Badania do Design Thinking - szukamy Person

Choć zamykamy Students' POWER, nie porzucamy Design Thinking. W przyszłości nadal planujemy organizować warsztaty i szkolenia, dzięki którym będziecie mogły (i mogli) doświadczyć na własnej skórze czym jest projektowanie szyte na miarę. Za każdym razem pracujemy na realnych Personach - osobach, które są punktem wyjścia do projektowania rozwiązań. Przed zajęciami przeprowadzamy wywiady, w których rozmawiamy o doświadczeniach użytkowników, ich emocjach i spostrzeżeniach. Zależy nam na tym, żeby poznać różne punkty widzenia, dlatego zapraszamy Was do udziału w rozmowach o studiowaniu, planach na przyszłość i wspieraniu rozwoju - nie tylko zawodowego. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystamy podczas warsztatów: do generowania pomysłów na nowe inicjatywy rozwojowe dla studentek i studentów UŁ.

Jak to działa?

Każda rozmowa to maksymalnie godzina, najczęściej: od 30 do 45 minut. Spotykamy się stacjonarnie, w siedzibie Biura Karier UŁ (ul. Lumumby 14) lub online - na MS Teams. Wybór formy pozostawiamy Wam - w końcu poświęcacie dla nas czas. Zależy nam na możliwości nagrywania wywiadów (audio) - to zwiększa szansę na lepsze zrozumienie. Zamiast pospiesznie notować, możemy skupić się na rozmowie i przygotować transkrypcję już po spotkaniu. Oczywiście, zapewniamy anonimowość - podczas warsztatów nigdy nie podajemy prawdziwych danych osobowych Person.

Kogo szukamy?

Zależy nam, żeby porozmawiać z osobami o różnych doświadczeniach. W szczególności - ze student(k)ami, z którymi spotykamy się najrzadziej przy Lumumby 14:

☑️ osobą, która nie korzystała jeszcze z naszych inicjatyw
☑️ studentem/studentką "świeżakiem" - kimś, kto rozpoczął przygodę na UŁ w październiku
☑️ człowiekiem, który nie łączy nauki z dodatkową pracą i nie szuka obecnie zatrudnienia
☑️ studentem/studentką spoza kół naukowych i organizacji studenckich
☑️ osobą, która studiuje na UŁ w trybie niestacjonarnym

Jeśli wpisujecie się w którąś z grup (lub znacie kogoś takiego) - będziemy wdzięczni za pomoc. Jeśli nie - ale czujecie, że chcecie podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami - również zapraszamy.

Jak się zgłosić?

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Marią Nyklewicz (marta.nyklewicz@uni.lodz.pl) i Jędrzejem Szynkowskim (jedrzej.szynkowski@uni.lodz.pl). 

Dziękujemy za pomoc!