Nagrody Santander Universidades dla studentów i doktorantów UŁ rozdane

Na początku grudnia 2022 r. wyłoniono laureatów kolejnej edycji programu Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Łączna pula nagród tej edycji wynosiła aż 60 000zł. Kapituła konkursowa ogłosiła wyniki i wskazała 30 zwycięzców, którzy otrzymali nagrodę w wysokości 2 000zł.

Zdjęcie grupowe wszystkich laureatów nagród Santander

laureaci nagród stypendium santandera

Intencją fundatora było wyróżnienie studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego za ich działalność na rzecz uczelni i poza nią, aktywność społeczną oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Kapituła nagrody składała się z przedstawicieli uczelni, Biura Karier i samorządu studentów.

To kolejny owocny rok współpracy pomiędzy Santander Bank Polska a Uniwersytetem Łódzkim. Idea programu doskonale wpisuje się w misję Uniwersytetu Łódzkiego, a każda kolejna edycja konkursu Santander Universidades przyciąga setki młodych ludzi, którzy mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami, zarówno naukowymi jak i zaangażowaniem społecznym. Bardzo cieszy nas jakość nadesłanych zgłoszeń, dobitnie wskazująca na wszechstronność naszych studentów i doktorantów oraz ich potrzebę ciągłego rozwoju. Gratuluję laureatom i zachęcam do dalszej aktywności

- prof. dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ.

Rektor Agnieszka Kurczewska przemawiająca do zebranej publiczności

Więcej o inicjatywach i współpracy powiedziała też Karolina Lipa-Michalec - menadżer placówki relacyjnej Santander Universidades w Uniwersytecie Łódzkim:

Cieszy nas zainteresowanie programami, które organizujemy razem z uczelnią - to świadczy o tym, że młodzi ludzie chcą się rozwijać i sięgać po więcej, zgodnie z bliską nam ideą uczenia się przez całe życie. Z przyjemnością doceniliśmy tych, którzy swoją postawą wyróżniają się najbardziej. Także w 2023 roku planujemy wiele interesujących inicjatyw rozwojowych, dlatego już teraz zapraszamy na naszą platformę. 

Uroczystemu wręczeniu nagród, które odbyło się 19 stycznia w strefie coworkingowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, towarzyszył „power speech” Ewy Strzyżewskiej - ekspertki w zakresie rozwijania kompetencji komunikacyjnych. W inspirującym wystąpieniu „Free your mind! Samoświadomość w drodze do sukcesu” pani Ewa opowiedziała studentom, jak wiedza o sobie buduje naszą pewność siebie i ułatwia rozwój, w tym także zawodowy.

Ewa Strzyżewska przemawiająca podczas spotkania

Współpraca między Santander Bank Polska, a Uniwersytetem Łódzkim rozpoczęła się w 2012 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a partnerami zagranicznymi.

Laureaci nagród podczas rozmowy

Laureaci nagród słuchający wystąpienia

Grupa laureatów nagród słuchająca wystąpienia

Laureaci nagród podczas eventu w tle napis Uwolnij Umysł

Więcej o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Santander Universidades.