Wielki finał II edycji Ideathonu UniLodz za nami

W czwartek 23 maja interdyscyplinarne zespoły studentów i doktorantów łódzkich uczelni spotkały się, aby pod okiem mentorów pracować nad zgłoszonymi przez partnerów wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Pula nagród w tej edycji wyniosła aż 40,000 zł!

Neutralność klimatyczna, sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów jako gówne obszary wyzwań

Różnorodność tematów stanowiących wyzwania dla dzisiejszego świata i współżycia społecznego pozwoliła zespołom zastosować szeroki wachlarz podejść i interpretacji, a także dała możliwość kreatywnego podjęcia próby stworzenia rozwiązań i innowacyjnych koncepcji. Tematy podejmowane przez interdyscyplinarne zespoły to m.in. dążenie do neutralności klimatycznej czy adaptacja do zmian związanych z automatyzacją i sztuczną inteligencją. Stworzenie unikatowych rozwiązań to odpowiedź na wyzwania zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej.
 

uczestnicy wydarzenia podczas finału idathonu

Rywalizacja, kompetencje i spojrzenie w przyszłość

Ideathon UniLodz to festiwal kreatywności, to rywalizacja, ale także okazja do zdobycia unikalnych kompetencji, networkingu i nawiązania cennych kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Połączenie sił, wykorzystanie efektu synergii oraz korzystanie z doświadczeń mentorów to najlepsze sposoby nie tylko na tworzenie kreatywnych i potrzebnych światu rozwiązań, ale także przejaw aktywnej postawy w dążeniu do tworzenia lepszej przyszłości. Dzięki zaangażowaniu Partnerów wydarzenia oraz intensywnej pracy wszystkich zespołów wszystkie te założenia zostały spełnione.

Partnerami strategicznymi tegorocznej edycji wydarzenia byli: ABB, Nordea, Veolia i Wella Company zaś Partnerem wspierającym Urząd Miasta Łodzi.

uczestnicy wydarzenia podczas finału Ideathonu

uczestnicy wydarzenia podczas finału Ideathonu

uczestnicy wydarzenia podczas finału Ideathonu

uczestnicy wydarzenia podczas finału Ideathonu

uczestnicy wydarzenia podczas finału Ideathonu

III miejsce osiągnął zespół, pracujący nad programem, wzmacniającym zaangażowanie pracowników w życie firmy.
uczestnicy drugiej edycji ideathonu - trzecie miejsce

II miejsce zajęła grupa, odpowiadająca za koncepcję przekształcenia pofabrycznej kamienicy w całodobowy hub, łączący mieszkańców wokół wspólnych aktywności.

uczestnicy drugiej edycji ideathonu - drugie miejsce

Zwycięstwo - i czek na 15 000 złotych - trafiły do autorek pomysłu, w którym firma technologiczna wspiera miasto w dążeniu do neutralności klimatycznej dzięki pozyskiwaniu energii z systemu rowerów miejskich.

zwycięski zespół drugiej edycji Ideathonu

Materiał: Biuro Karier UŁ

Fot.: Dominik Nogala, Centrum Współpracy z Otoczeniem