Zapraszamy na konferencję kończącą projekt FORhesIT

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty projektu FORhesIT, którego celem jest ułatwianie planowania przyszłości zawodowej w obliczu niepewności i nieprzewidywalności otoczenia.

Uczestnicy będą mieli szansę poznać  i wspólnie z twórcami testować narzędzie IT KREUJ PRZYSZŁOŚĆ wspierające proces tworzenia alternatywnych scenariuszy rozwoju zawodowego, w oparciu o metodykę foresight. Jego powstanie współfinansowane jest ze środków Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

kobieta wyciągająca dłoń w kierunku dużego ekranu monitora

Prezentowane rezultaty, w sposób szczególny dedykujemy nauczycielom (w tym nauczycielom akademickim), doradcom zawodowym, w szczególności pracownikom Akademickich Biur Karier, studentom (!) oraz wszystkim zainteresowanym zagadnieniem przyszłości, jej prognozowaniem.

Formularz zgłoszeniowy

Sieć Badawcza Łukasiewicz-ITeE, Radom, 27.02.2024