Nagrody Santander 2024 wręczone

Za nami uroczystość rozdania nagród w ramach programu Nagroda Santander dla osób studiujących i doktoryzujących się w Uniwersytecie Łódzkim 2024. Uroczystość, odbyła się 20 czerwca 2024 roku w Pałacu Biedermanna. Ten program miał na celu docenienie osób w naszej społeczności akademickiej, które aktywnie angażują się w działalność na rzecz uczelni i poza nią. 

Nowe możliwości dla osób studiujących i doktoryzujących się w UŁ

W ramach tej inicjatywy promujemy i wspieramy rozwój naukowy i społeczny, a także doceniamy zaangażowanie i aktywność studentek/studentów oraz doktorantek/doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas uroczystości wręczyliśmy aż 30 nagród, każda o wartości 2 000 zł. W procesie selekcji kandydatów brane były pod uwagę następujące kwestie: aktywność naukowa i osiągnięcia akademickie, takie jak wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne, sportowe, czy zaangażowanie społeczne i zaangażowanie na rzecz Uczelni. Beneficjentami było 5 studentów i studentek I roku studiów, 5 doktorantów i doktorantek Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz 20 studentów i studentek pozostałych lat studiów.

Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ podkreśliła znaczenie tego programu:

To kolejny udany rok współpracy między Santander Bank Polska a Uniwersytetem Łódzkim. Założenia programu doskonale odzwierciedlają misję Uniwersytetu Łódzkiego, każda kolejna edycja konkursu Santander przyciąga wielu młodych ludzi, którzy mogą pochwalić się swoimi naukowymi osiągnięciami oraz zaangażowaniem społecznym. Jakość zgłoszeń jednoznacznie pokazuje wszechstronność naszych studentek/studentów i doktorantek/doktorantów oraz ich pragnienie ciągłego rozwoju. Serdecznie gratuluję laureatom! Życzę dalszych sukcesów i zachęcam do aktywności!

  

Szansa na rozwój i przyszłość społeczności UŁ

Współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z Santander Bank Polska jest częścią szerszej inicjatywy mającej na celu wspieranie edukacji i rozwoju społeczeństwa. Realizacja programu Nagroda Santander dla osób studiujących i doktoryzujących się w Uniwersytecie Łódzkim 2024 to krok w kierunku budowania lepszej przyszłości, gdzie wiedza, innowacje i współpraca odgrywają kluczową rolę. Zachęcamy do śledzenia kolejnych inicjatyw na platformie Santander Open Academy oraz korzystania z dostępnych tam programów.

Santander wspiera w rozwoju

Od 27 lat Grupa Santander wspiera społeczeństwo w budowaniu lepszej przyszłości. W 1996 roku Grupa Santander uruchomiła pionierską inicjatywę wspierającą edukację, wejście na rynek pracy i przedsiębiorczość. Dzięki temu wsparcie uzyskało już ponad 1 500 000 osób i firm. Firma zainwestowała w ten cel ponad 2,3 mld euro. Grupa współpracuje z ponad 1200 uczelniami w 26 krajach.